Informatica: vooral een vak van samenwerking

De Vereniging i&i gebruikt deze site om nieuwe inzichten in het vakNieuw logo i&i informatica in de bovenbouw van het havo en vwo bekend te maken. In het document “Een andere aanpak van informatica” kunt u daarover al iets lezen. Er is veel bezig op het vlak van informatica, ict, it enz. Er is voortdurend beweging, niets staat er werkelijk stil; er zijn positieve ontwikkelingen  (nieuwe nuttige toepassingen) en negatieve (bijv. security- en privacyproblemen).  Je kunt in dit vak nauwelijks beweren dat je het allemaal wel weet. Maar samen komen we er wel uit. Daarom stellen we communicatie met u zeer op prijs. Dus laat vooral uw commentaar achter op onze site. We willen samen met u komen tot een goede en creatieve invulling en aanpak van het vak informatica!

Computing in Secondary Education

Een aantal mensen die veel met informatica in de bovenbouw van het havo/vwo te maken hebben, is tussen 15 en 19 september 2014 in een werkweek aan de slag gegaan met opdrachten en vraagstellingen die de gezamenlijke titel Computing in Secondary Education hebben gekregen. De bedoeling was onder meer eens van gedachten te wisselen over de huidige situatie van het vak in de bovenbouw, maar in het algemeen de aanpak van Computer Science in het curriculum in het algemeen. Ook waren internationale sprekers uitgenodigd om zicht te krijgen op de situatie in een aantal andere landen. Een aantal informaticadocenten, vakdidactici, mensen uit de universitaire en hogeschoolwereld, alsmede  het bedrijfsleven  gaan de komende maanden bekijken op welke wijze het vak vernieuwd kan worden. Hierbij worden niet alleen inhoudelijke, maar zeker ook vakdidactische zaken aangepakt. Uiteindelijk zullen adviezen geformuleerd worden die aan OCW zullen worden aangeboden.

Op deze site nadere info over deze bijeenkomst en hier een nabeschouwing van bestuurslid Berry Nieskens van de Vereniging i&i..

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment